BÁN LENS SONY E 16 MM / F 2.8, NGUYÊN RIN LONG LANH .