Bán 03 Combo Main Sever Intel 1200 SPS (1151) + Ram 8Gb/2400 ECC Kington .... Bảo hành 07/2020

#1
Bán 03 Combo Main Sever Intel 1200 SPS (1151) + Ram 8Gb/2400 ECC Kington .... Bảo hành 07/2020 ..... Ae cần lh nhé
Phương An 707 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Tại Huế: K52 Bà Triệu - 0906.438.599(Nhi)