Blackberry passpost 2.6 tr

#1
28534703_1735236566538700_173211555_n.jpg
Cần ra đi em passpost 2.6tr . Máy bản quốc tế. máy ảnh trước tự nhiên không hoạt động chắc do phần mềm. máy như trên hình nhé. có fix nhẹ cho anh em quan tâm.
liên hệ Tú : 0985236233