có ít sim taxi anh em ủng hộ

#1
Trả trước
0911.643.643 = 6.5tr
0912.741.741 = 6.5tr
0976.941.941 = 7tr
0941.260.260 = 6tr
0911.472.472 = 7tr
0911.470.470 = 7tr
0964.871.871 = 7tr
0943.164.164 = 7tr
0941.370.370 = 7.5tr
0888.757.357 = 888K
0948.167.867 = 888K
0946.676.876 = 1000K
0949.582.582 = 7.5tr
0977.536.536 = 18tr
0947.636.636 = 33tr
0968.429.429 = 12tr
0941.206.206 = 7tr
Trả sau :
0886.673.673 = 5.5tr
---- SDT 0128.324.5332