Cần mua Main Giga B75 4 khe ram.

#9
à ra là tiếc tiền mua ram, mua rẻ thì sau này bán cũng rẻ thôi, chưa kể hao điện (dù ko đáng kể) với nóng