Cần tiễn một số linh kiện 2hand laptop...

#1
I.HDD SATA LAPTOP (GOOD 100%):
*SEAGATE 500GB loại mỏng: 509K
*HITACHI 500GB loại mỏng (7200rpm): 519K
*WD BLUE 500GB loại dày: 499K


II. ADAPTER ZIN (HÀNG THÁO MÁY)
......

III.RAM LAPTOP

RAM2 BUS 800 2GB: 199K

RAM2 1GB: 49K

LH: 09.6554.7554
 
Last edited:
#2
UP..................................................................................................................................................................................................................................................................
 
#3
up..............................................................................................................................................................................................................................................................
 
#4
UP........................................................................................................................................................................................................................................................................